Avlsråd

Avlsråd
Avlsrådet er ikke et organ som skal styre avlen i Norge. Vi er her for å bli brukt av dere som har spørsmål om hva som helst innen avl. Hvordan få hunden godkjent til avl? Hvilken hannhund kan jeg bruke? Hvor finner jeg MH-prøver? Hvor er det utstilling, og hvordan melder jeg på?   Det er mange spørsmål, men vi har svarene.  Er det noe du lurer på?  Ta kontakt med oss på: avl@hvitgjeterhund.no
Velkommen!
Hilsen Avlsrådet.

Følgende er et utdrag fra instruks for Hvit Gjeterhundklubbs avlsråd. For å lese hele, klikk her

Avlsrådets arbeidsfelt
Avlsrådet er styrets arbeidsorgan i rase- og avlsspørsmål. Rådet skal kun behandle spørsmål om avl på hunder som er registrert i Norsk Kennelklubb eller register som er godkjent som denne. Ansvaret for avl hviler på oppdretter og hannhundeier. Avlsrådet er kun et rådgivende organ i avlsspørsmål. Avlsrådet skal drive et kontinuerlig kontroll og evaluering av Hvit Gjeterhundklubbs valpeformidling.

Avlsrådets oppgaver
Rådet skal være behjelpelig med råd i avlsspørsmål, og bidra til at avl og bruk av hvit gjeterhund bidrar til at flest mulig av rasens representanter i kommende generasjoner er:

– Psykisk og fysisk sunne
– Fri for arvelige defekter
– Eksteriørmessig akseptable
– Anvendelige til rasens bruksoppgaver.