Helse- og atferdsundersøkelse på Hvit gjeterhund

Helse- og atferdsundersøkelsen for Hvit gjeterhund er nå ferdig. Denne rapporten er en kombinasjon av tekst og en del tabeller/diagrammer over forekomster av ulike sykdommer og atferds-egenskaper. Vi har hovedfokus på viktige/ hyppig registrerte anmerkninger. Hvis en egenskap ikke er nevnt, vil det bety at det ikke er noen registreringer, eller at antallet registreringer er ubetydelig slik at en nærmest kan se bort fra forekomsten av den aktuelle “anmerkningen”.
Her finner du dokumentet:
helse-og-atferdsundersokelse