Årsmøte 25.03.2017

Årsmøtet for i år holdes den 25.03.2017.
Info om lokale kommer senere når det er klargjort, møtet holdes i Oslo/ved Gardermoen.
Frist for innsending av saker er 18.02.17 og forslag til nye styremedlemmer sender til valgkomiteen v/Cecilie S. Jørgensen på mail til csperre@gmail.com