2015 arkiv

innkalling til ekstraordinært årsmøte 2015
Årsmøteprotokoll del 1
Årsmøteprotokoll del 2
Årsmøteprotokoll del 3
årsberetning-20141
revisorberetning
resultat 2014 balanse
resultat 2014 inntekter
resultat 2014 resultat
resultat 2014 noter
resultat 2014 kostnader
valg 2015
forhåndsstemming ved valget 2015

1 HGK styremøte 5.1.15
02 HGK referat 16.februar 2015
03 HGK referat 17.mars 2015
04 HGK referat 19.mars 2015
05 HGK referat 16.04.15
06 HGK styremøte 7.5.15
07 HGK referat 29.06.15
08 HGK Styremøte 7.9.15
09 HGK styremøte 07.10.15
10 HGK styremøte 02.11.5
11 HGK styremøte 7.12.15