2014 arkiv

Ekstraordinært Årsmøte, 18.08.2014:
Referat

Årsmøte 29. Mars 2014:

Innkalling
Forhåndsstemming ved valget 2015 i Hvit Gjeterhundklubb
Resultat 2014 Balanse
Resultat 2014 Inntekter
Resultat 2014 Kostnader
Resultat 2014 Noter
Resultat 2014 Resultat
Revisorberetning
Årsberetning 2014


Styremøte 15.12.14
Styremøte 30.01.14
Styremøte 17.02.14
Styremøte 03.03.14
Styremøte 17.04.14
Styremøte 28.04.14
Styremøte 17.05.14
Styremøte 26.05.14
Styremøte 05.06.14
Styremøte 17.08.14
Styremøte 13.9.14
Styremøte 13.10.14
Styremøte 03.11.14
Styremøte 15.12.14