2013 arkiv

Referat Årsmøte 13.04.2013
Avlsrådets budsjett 2013
Avlsrådets handlingsplan 2013
Handlingsplan 2013
Valgkomiteens innstilling 2013
Innkalling til årsmøte 2013

Referat Styremøte 07.01.13
Referat Styremøte 04.02.13
Referat Styremøte 19.2.13
Referat Styremøte 11.03.13
Referat Styremøte 25.03.13
Referat Styremøte 18.4.13
Referat Styremøte 24.04.13
Referat Styremøte 13 05 13
Referat Styremøte 10.06.13
Referat Styremøte 06.07.13
Referat Styremøte 31.07.13
Referat Styremøte 08.08.13
Referat Styremøte 12.11.13
Referat Styremøte 25.11.13